Pregled vozila

Kvalificirana linija za pregled vozila (2)
Kvalificirana linija za pregled vozila
Linija za sklapanje opreme za vozila (2)
Linija za montažu opreme za vozila