Misija i vizija

e431d5aa305d7bc88369ac076227a63

Misija

Vodeća kineska kultura teških motocikala.

Neka kineska industrija motocikala vodi svijet.

Vizija

Biti predvodnik kineske prilagođene industrije teških motocikala.

Biti sretno poduzeće u kojem svi ljudi iz Hanyanga zajedno ostvaruju svoje snove.